Moravskoslezský krajský svaz juda


 

Rozhodčí

KR - Administrativní Systém

Adresář rozhodčích Moravskoslezského kraje k 25. 06. 2020

Interpretace pravidel juda od IJF - úprava pásku během utkání

Věkové a hmotnostní kategorie 2020

Pravidla juda s platností od 1. 1. 2019

Rozpis mistrovských soutěží pro rok 2020

Soutěžní řád juda

Cestovní příkaz (xlsx)

Výplatní listina rozhodčích

Zpráva hlavního rozhodčího - formulář ke stažení