Moravskoslezský krajský svaz juda


 


Dokumenty


Pravidla pro provádění zkoušek KYU - tato část se týká zkušebních komisařů

Povinnosti zkušebního komisaře:

Zkušební komisař musí vyplnit formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU - formát xls - formát PDF

Zápis KYU provádí do CE příslušný krajský administrátor, kterému je třeba zaslat formulář emailem.

Poplatky:

Za zápis do CE se účtuje poplatek dle platných Ekonomických směrnic ČSJu. Poplatek hradí příslušnému Krajskému svazu juda klub, jehož jsou přezkoušení judisté členy. Výše poplatku je stanovena Ekonomickými směrnicemi dle povahy zápisu. Způsob platby si stanovují jednotlivé KS ČSJu - platba se provede na účet MSKSJu: 290 034 4131/2010. Platby za KYU a 1.DAN se hradí na účet příslušného KSJu.