Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava email: ksjuostrava@seznam.cz č. účtu: 290 034 4131/2010 IČ: 227 46 528
počítadlo.abz.cz

Pravidla pro provádění zkoušek KYU - tato část se týká zkušebních komisařů

Zkoušky na KYU se řídí platným zkušebním řádem.

Povinnosti zkušebního komisaře:

Zkušební komisař, který provádí zkoušky na technické stupně KYU musí vyplnit příslušný formulář:
Formulář pro hromadný zápis na zkoušky KYU - formát xls - formát PDF (vyplňuje zkušební komisař)

Zápis KYU provádí do CE příslušný krajský aministrátor, kterému je třeba zaslat formulář poštou.

Poplatky:
Za zápis do CE se účtuje poplatek dle platných Ekonomických směrnic ČSJu. Poplatek hradí příslušnému Krajskému svazu juda klub, jehož jsou přezkoušení judisté členy. Výše poplatku je stanovena Ekonomickými směrnicemi dle povahy zápisu. Způsob platby si stanovují jednotlivé KS ČSJu - platba se provede na účet MSKSJu: 290 034 4131/2010. Platby za KYU a 1.DAN se hradí na účet příslušného KSJu. 

Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, email: ksjuostrava@seznam.cz č. účtu: 290 034 4131/2010